Tuesday, August 7, 2007

निमीत्त पावसाचे

नको नको हा पाऊस असा पुन्हा सुर उमटु लागला आहे.तुम्हाला काय वाटले ?पावसाच्या या बरसण्याने तुमच्या मनात काय येते ?थोडे व्यक्त व्हा .