Friday, August 17, 2007

।। धरणीचे चैतन्य ।।
थेंबा थेंबानं धरणी आज न्हावून निघाली
तिच्या कोमजल्या मनी चैतन्याची जाग आली ।।

कसे कळायचे तुला त्याचे मनीचे ग गाणे
रोमारोमात भिनली त्याच्या देहाचे गे वारे ।।

तापलेल्या मातीलाही आज वाटे शांतशांत
धारा निघताना वाटे देह झाला ग निवांत ।।

नाती गोती तिथे वाटतात दूरदूर
आला पाऊस ग तेव्हा थेंबाथेंबाचे ग सर ।।

धारा पडल्या ग येथे न्हाली धरणी देवता
नको थांबूच नये ग त्याच्या मुखीची आर्तता ।।

आली जाग तेव्हा माय म्हणाली ग मला
उठ लेक उठ आता धरणी दुभंगली तेला ।।

वाटे पडावा पडावा तोच माझ्या मनातून
नको होवावी पहाट झाले चिंब माझे मन ।।

- सुभाष इनामदार
५, दत्तश्री, ६३४-६ बिबवेवाडी
पुणे - ४११ ०३७.
(9881099056)

Thursday, August 16, 2007

निमित्त होते शंभर वर्षाच्या तरूणाच्या वाढदिवसाचे

कौटुंबिक सोहळ्यातील अविस्मरणीय प्रसंग साजरा झाला. साक्षिदारही होते वय वर्षे ७५ पासून सव्वा वर्षे वयाच्या उमेदवारांपर्यतचे.असा सोहळा पुन्हा आमच्या सर्वांच्या डोळ्यादेखत घडेल याची खात्री देता येत नाही.
तुमच्याकडेही असे काही घडत असले तर नक्की मला पाठवा.

नाती जपण्याचे सुखही तेवढेच महत्वाचे नाही काय ?