Monday, August 20, 2007

सण रक्षा बंधनाचा गे होतसे साजरा ।।

बहीण भावाची नाती गे वेगळी
त्यांच्या बंधनाची गे पोतच आगळी ।।


सांगे बहिण भावाला रक्ताचे गे नाते
हाती धरीला हाताने बांधली गे राखे ।।


हातावरी डुलते गे भाव राखीने साजीरा
सण रक्षा बंधनाचा गे होतसे साजरा ।।