Tuesday, November 6, 2007

सण आनंदाचा, स्वानंदाचामनातल्या संवादांना मोकळी वाट करून सारे मिळून करूया दिवाळी ही साजरी.नकोत ताण.नको विचार. आता हवा एकच आचार जो जपेल कुटुंबाला ,त्यातल्या रेशीमधाग्याला.
दिवाळीचा प्रकाश वाहे साऱ्या घर भर.घरही नाचे,उजळेही माजघर.
माजघरातला अंधार चला आपण दूर करूया.आनंदाने .स्वानंदाने
एक विचाराने एक एक आचाराने घट्ट धागे विणा.

शब्दांना धार नका देऊ.शब्दांतून प्रेंम वाहूद्या.शब्दातून नाती जोडा.
जोड़लेली

नाती अधिक बळकट करूया.
मित्रहो, स्वतःताला विसरलात तरी चालेल पण आपल्यापेक्षा आपल्या शेजाऱ्यांशी चांगली नाती जोडा.
संपत्ती पेक्षाही मित्रांची संपत्ती कमवा.टिकवा आणि वाढवा.
धागा प्रेमाचा .धागा मांगल्याचा.धागा सृजनतेचा.... ओवा.
मंगलमय.आनंददायी .प्रकाशमय..... दिवाळी साजरी करा.....

.परिसराचा विचार करा.
वृध्दांना आधार व्हा.
मुलांचा आनंद ओळखा.
घरातला आनंद जगाला कळूद्यात !


सुभाष इनामदार.