Thursday, February 14, 2008

वसंतोत्सव २००८

वसंतोत्सव २००८ कट्यार काळजात घुसली या पुरूषोत्तम दारव्हेकरांच्या नाटकातल्या खॉंसाहेव आफताफ हुसेन यांच्या भुमिकेला अजरामर केलेल्या वसंतराव देशपांडे यांच्या स्मृतीला वंदन करण्यासाठी वसंतराव देशपांडे प्रतिष्ठानने पुण्यात तीन दिवसांचा महोत्सव आयोजित केलेला होता. वसंतराव देशपांडे यांचा नातू राहूल देशपांडे आणि त्याच्या जोडीला खंबीरपणे उभा होता नाना पाटेकर.निवेदनाची साधी पण सहज अशी शैली घेऊन नानांनी पुण्यातल्या श्रोत्यांच्या मनात स्वतःचे स्थान अढळ केले. किशोरी अमोणकर,बेगम अबिदा परविन,गुलाम अली आणि झाकिर हुसेन-शिवमणी यांनी बहार आणली. साऱ्याचे दर्शन इथे घडेल.

ऐका आणि आनंद घ्या.