Monday, May 10, 2010

blogers लेखकांना global मराठीचा आधार
कवीता, अनुभव आणि विविध विषयावरच्या लेखनातून blog ची संख्यां वाढती आहे. इतर भाषेतले साहित्य मराठीत आणण्यासाठी blog vishwa विस्तारण्याची गरज आहे. मराठी लेखकांनी या माध्यमाचा फायदा घेउन वाचकांना विविधअंगी भांडार उपलब्ध करून दिल्याने विश्वासहार्यता वाढणार आहे. वेळ जाण्याचे माध्यम म्हणून हा भाग नाही. तो अधिक गंभीर व परिणामकारक भाग आहे. रंजकता नसून त्यात चिंतनशिलता असावी.
हे सारे मुद्दे रविवारी मुंबईत झालेल्या ब्लाॅगर्सच्या मेळाव्यात व्यक्त झालेले मुद्दे आहेत.
मराठीत लिहिणा-या ब्लाॅगर्सच्या मेळाव्याला शंभराहून अधिक जण वेगवेळ्या ठिकाणाहून एकत्र आले होते.
वेगवेगळ्या नावांनी लेखन करणारी ही उद्याची लेखक मंडळी. स्वतःचे भावविश्व रंगविणारे आणि आपण काय लिहले ते इतरांनी वाचावे आणि त्यावर प्रतिक्रिया द्यावी एवढाच त्यांचा माफक हेतू.
मात्र या blogspot and wordpress वर लेखन करणारे केवळ तरूणच असे नाहीत तर आर्यनची दुनिया सांगणा-या दोन वर्षाच्या आर्यन पासुन ते ७६ वयाच्या विलेपा्र्लेच्या आजोबांपर्यत सारेच इथे होते.
भेटीगाठीच्या स्वरूपाला अखेरच्या सत्रात मराठी लिपीबाबात च्रर्चा झाली. काही मार्गही सुचविले गेले.
काॅपीराईटचा मुद्दाही स्पर्शून गेला.
एकेक जण तीन -चार विषयावर आपल्या प्रतिभेचे कोंदण जपत लेखन करूत असते. एवढेच नाही तर लिना मेहेंदळे सारख्या विदुषी सरकारी सेवेत असूनही ३२ विषयाच्या वर्गीकरणानुसार लेखन करूत असतात ते ऐकून अनंद झाला आणि वयाने लहान असलो तरी काैतूक वाटले.


www.globalmarathi.org या वेबसाईटकडून आम्ही दस्तूर खुद्द या लेखकांनी हमी देउन आलो की तुमच्यातले चांगल्या लेखकानी मराठीच्या विश्वपीठावर नक्की ओढून घेऊ.
तसे पाहिले तर हे विश्व छोटे. त्यात मराठी. भाषा समृध्द पण तीला ओढ आहे ती परकीय भाषेची.
म्हणूनच लेखक वाढावावेत. त्यांच्यात सातत्या यावे आणि हा लेखनप्रकार दीर्घ काळ लिहता रहावा यासाठी या मेळाव्याचे आयोजकांचे आभारच मानले पाहिजेत.
लेखन करावे ही उर्मी यावी लागते. ता या मंडळींना आहे. तीचे स्वरूप गंगेच्या प्रवाहासारखे विस्तीर्ण व्हावे हिच अपेक्षा आणि तोच प्रयत्न.
शेवटी हि संकल्पना कांचन कराई, महेंद्र कुलकर्णी व रोहन चौधरींची. त्यांच्या पुढील संमेलनाच्या वेळीही यापेक्षा ही संख्या हजारावर पोचावी ही इच्छा.
मेळावा मुंबईत असला तरी पुणे, नाशिक हैद्राबादपासूनचे लेखक आले. त्यांचा आत्मपरीचय झाला. हेच यश.


सुभाष इनामदार, पुणे
subhashinamdar@gmail.com

9552596276

No comments: