Thursday, June 17, 2010

कधी पाणी, कधी झळाळी


काय निसर्गाची करणी

कधी पाणी, कधी झळाळी

दोन दिसाचे गे नाते

दोन देहाचे गे वाटे


एका मनाने घेतले

भिजला गे साजणा

दुसरा मनाने सांगला

कधी खोटा सांग जालाकाय आबाळाला ठाऊके

धरणीच्या उरी दाटे

वरी आबाळ थेंब धारा

खाली पसरी सोनसळाएका घराले आता

नाही सारखे दावावे

माती पाणी ग इथले

तुला नाले कळाचे


देही माझ्या ग येतो

दोन ऋतुंचा हा मेळ

दावा दावा आता माला

कधी येणार तो आबाळा ....सुभाष इनामदार,पुणे

subhashinamdar@gmail.com
9552596276

No comments: