Tuesday, June 29, 2010

साधे,नम्र आणि सच्चे तबला वादक चंद्रकांत कामत


आपल्या कलेवर. कलावंतावर. नम्रपणे प्रेम करणारे तबलावादक चंद्रकांत कामत आज आपल्यात नाहीत. मात्र त्यांच्या तबल्याचा ठेका कायम लक्षात रहाणारा आहे. गायक मग तो पं. भिमसेन जोशींसारखा जागतिक कीर्तीचा असो वा उपेंद्र भट यांचेसारखा असो ते तबल्याची साथ करणार. गायनाबरोबर जाणारे. स्वतःचे कसब मधूनच न दाखविता साथ कशी करावी हे ते आपल्या वादनातून दाखवून देत.

सच्चेपणा आणि साधेपणा हे दोन गुणांना त्यांच्यातला कलाकार नेहमीच नम्र राहिला. आकाशवाणीवरही त्यांच्या वादनाची साथ अनंक गायकांनी अनुभवली आहे. आपण साथीचे वादक आहोत ही सततची जाणीव त्यांच्या वागण्यात होती.

अशा उत्तम तबला वादकाला माझी ही श्रध्दांजली..

त्यांच्या वादनाची ही एक झलक... पं. भिमसेन जोशी यांच्या गायनाल केलेली साथ ही अशी साधी पण गायनाला पूरक...सुभाष इनामदार, पुणे.

No comments: