Saturday, July 31, 2010

नाते मैत्रीचे


नाते मैत्रीचे

उभ्या जन्माचे

जरी झाकोळले मन

अंधारल्या दिशा

होई साठवण मैत्रीची


कधी दुरावा झोलेला

पसरी क्षणात ओलावा

मनी असेल विसावा

मैत्रीचा


जीवा भावाचे नाते

राहे अखंडीत आता ते

स्मरू आठवांना येथे

आता सार्थकी


जवा कधी साद

येईल तवा रे

घालीन आर्तता

तुझ्या मनी.
सुभाष इनामदार, पुणे

subhashinamdar@gmail.com
9552596276

(माझ्या असंख्य मित्रांना समर्पण)

No comments: