Wednesday, January 13, 2010

स्नेह द्यावा स्नेह घ्यावा !

तिळागूळाच्या स्नेहासारखे बांधले जावू
एकमेकांच्या नात्यांतले बंध द्रुढावत नेवू
माणसातली नाती विरघळताना दिसताहेत
रक्ताचेच आपले दुरावताना दिसताहेत
बंधात नांदायचे आहे खरे
धुंदीत नाचायचे आहे खरे
जगण्यासाठी आज लढाई आहे
नेत्यांच्या वागण्यात काय अर्थ आहे ?
रक्ताचा रंग सर्वांचाच जर सारखा आहे ?
तर माणसातले नाते दुरावत का चालले आहे?

करू संकल्प,
घेऊ शपथ,
नात्यांमधली वीण अधीक दृढ करू......