Friday, June 10, 2011

आली वर्षा गे दारीPhoto by Nilesh Khare
mumbai monsoon
------------------
नवी नेसून दुलाई
आली वर्षा गे दारी
तिच्या स्वागता उघडू
दारे पुरती सावरू
.....
ओली राने, ओली धरणी
ओले रस्ते ,ओले नाले
तहानलेल्या बालकाला
तृप्त कराले गे देवते

No comments: