Friday, September 9, 2011

तुम्ही प्रेरणा बना..प्रेरणा द्या..

देशात आणि काही राज्यात सावधानतेचा ईशारा दिला असताना...तुम्ही सार्वजनिक ठीकाणी कसे वागायचे...
कसे उत्सव साजरे करायचे....हे तुम्ही तुमच्यातल्या स्वतःलाच विचारा..आणि तसे उद्या

आणि पुढेही वर्तन कायम ठेवा...

तुम्ही प्रेरणा बना..प्रेरणा द्या..


श्री गणेशाच्या या मंगलमयी वातावणात कुठल्याही पध्दतीने दुषीत वातावरण होऊ नये हीत ईच्छा..

No comments: