Thursday, October 6, 2011

उद्या नवा सूर्य नवा


दिवस नवा धडा नवा
चिंता नवी प्रश्न नवे
अपेक्षा नवी विषय नवे
वाट नवी शोध नवा
गुरु नवा धारण नवे

संध्याकाळ नवी वारे नवे
जाणीव नवी उणीव नवी
कालचा नवा आजचाही नवा
शंका नवी उपाय नवा
भास नवा साधना नवी

काम नवे संदर्भ नवे
दृष्टी नवी धेय्य नवे

उद्या नवा सूर्य नवा
क्षितीज नवे रंग नवे

आनंद नवा बहर नवा


subhash inamdar
9552596276
subhashinamdar@gmail.com

No comments: