Sunday, October 23, 2011

एखादी ती पणती असावी
उधळण व्हावी दशदिशांनी
उमलून यावी कमळे किरणांनी
एकच धागा गुंफून घ्यावा
माणूसकीचा धर्म जपावा
सुख देताना मन गुंतावे
दुःख झेलता कधी न क्षमावे
होता होईल दान करावे
दाते व्हावे, जग जिंकावे
ओंजळीत मग प्रेम विसावे
जपून नाते न विसरावे
उरी असावा स्नेह, दिलासा
गंधालाही मोह नसावा
उरी चेतना मंद स्मितावी
एखादी ती पणती असावी

सुभाष इनामदार, पुणे

subhashinamdar@gmail.com
9552596276

No comments: