Friday, December 30, 2011

रसिकांना जिंकणारी तू


कलेतली हिरकणी तू
कलावंतातली शिरोमणी तू

वादनातली तरबेज तू
मंचावरची तारका तू

वादनात चपखल तू
आपल्याच नादात तू


नाकासमोर चालणारी तू
वेध कलेचा घेणारी तू

रसिकांना जिंकणारी तू
वाहवा मिळविणारी तू

स्वरातली आर्तता तू
सूरावटीच्या मस्तीत तू

स्वभावात साधी तू
चेह-यात नम्र तू


यशाचे शिखर गाठणार तू
तेव्हाही आठवणार ना तू ?
सुभाष इनामदार, पुणे

No comments: