Tuesday, January 24, 2012

आशा-निराशेचा खेळ हे आयुष्य
वाटेकडे डोळे लावले
आशेने पहात आलो
निराशाच हाती लागली
मोठ्या धाडसाने काही नवे
थोडे वेगळे करायला
बळ एकत्र केले....
ऐनवेळी मांजर आडवे आले
आशा-निराशेचा खेळ हे आयुष्य
जिद्द साठवताना थोडी अवहेलना
तीही सहन केली
पण अखेरीस...
कधी होणार माझ्या मनासारखे...
एकच प्रश्न मी स्वतःला विचारत
दाही दिशांतून आगदी आगतीकतेने
विचारतो आहे......
रे विधात्या....हे भगवंता...सुभाष इनामदार,पुणे
subhashinamdar@gmail.com
9552596276

No comments: