Saturday, March 31, 2012

सूर सांगती...


सूर सांगती रोज गाती
साधनेतून दिसती..
कोण कुणाच्या नंतर येतो
जुळवून सूर सांगाती...
कधी कुणाच्या घुमतो कानी
एकच तो तराणा..
रियाजातून सिध्दी मिळते
जुळतो नाद पुराना...
ध्यास घेतला आज कुणी का
सुरेल व्हावे गाणे..
विरह वेदना दूर होती
स्वरात भिजूनी गाणे...
कधी कुणाचे ध्यान लागते
सुरेल होते जीवन..
धानीमधली सूर छेडिता
धुंदीत होते मन...
सुभाष इनामदार, पुणे

No comments: