Saturday, April 28, 2012

कसं जगायचं हे तुमच्या हाती असतं

किती हसायचं, कुठे रुसायचं तुमच्या हाती असतं..
किती भासवायचं, किती सोसायचं..तुमच्या हाती असतं.

कुणाला होकार, कुणाला नकार..तुमच्या हातीच असतं
नशीब तुम्ही घडवण्य़ासाठी कष्ट करणं तुमच्या हाती असतं.

प्रेम करणं..होकार देणं. तुमच्या हाती असतं.
आईची माया..बापाचं काळीज तुमच्या हाती असतं.

किती जपायचं..किती जोडायचं तुमच्या हाती असंत.
नाती टिकावायची..जपायची तुमच्या हाती असतं.

नवी दिशा शोधायची, स्वतःची वाट शोधायची तुमच्या हाती असतं.
अखेरीस सारं काही..मिळवायला जिद्द देणंही चुमच्या हाती असतं.
सारं काही . देता येणं ..देउन तृप्त होणंही तुमच्या हाती असतं.


subhash inamdar,pune
subhashinamdar@gmail.com
9552596276

No comments: