Thursday, April 19, 2012

स्नेहाची प्रार्थना


कधी चढावे ओठावरती गाणे
तेच रुजावे ओठी
सुंदर बनुनी गात्री...

किती जनांच्या असती
नित्य तेची स्मरती
अखंड एक नाम
तेच व्हावया समर्थ व्हावे
तेजाचा बहुमान...

हिच प्रार्थना आज माझिया
स्नेहाने करतो
हिच आळवा ओठी रुजवा
भाळी टिळा भरतो...

सांगून गेली नित्य तुझिया
आसुसलेले मन
सहज स्मरावे कानी यावे
नित्य तेच ध्यान..

कुणास ठावे किती काळ हा
आयुष्याचा खेळ
चालवितो धनी त्याचा
कृतार्थ होते मन...
सुभाष इनामदार, पुणे
subhashinamdar@gmail.com
9552596276

No comments: