Sunday, May 13, 2012

आई देते चेहरा.. जगात येण्यासाठी..

आई देते चेहरा.. जगात येण्यासाठी..
स्वतंत्र अस्तित्व दिसण्यासाठी...
देते अंगात बळ..आपल्या पदराखाली घेऊन
देते संस्काराचे शिक्षण आणि बोबड्या बालाची भाषा..
देते माया...जीच्यासाठी जन्म घेण्या झिजून जाईल आपली काया..
देते सावली..आपल्या पंखांची ..आणि इतर पिलांपासून वेगळे बनविण्याची


नावा पुढे कायम रहातो वडिलांच्या नावाचा शिक्का..आई मात्र तिथे कुठेच नसते..
स्वार्थता त्यागून इतरांसाठी जगण्याची प्रेरणा यातून तर मिळत नाही..
आजच्या घडीला ती एक बरोबरीचा हात देते..त्यांच्याच सुखात एकरुप होते..
आज तीची आठवण केवळ निमित्तमात्र...तिचे स्मरण कायमचे..जन्मभर...


माझ्या आईचा चेहरा आज उपल्ब्ध नाही..पण मी आई जीच्यात पहातो अनुभवतो त्या सिंधुताई सपकाळ यांचा चेहरा अगदी तसाच भावतो..आई सारखा..म्हणून वापरला आहे...subhash inamdar, Pune
subhashinamdar@gmail.com
9552596276

No comments: