Monday, July 23, 2012

आधाराचे प्रेम आणि सहवासाचे प्रेम..


विशेषतः स्त्रीच्या आयुष्यात प्रेमाची दोन प्रकारे विभागणी होत असावी...एक पतीकडून मिळालेले आधाराचे प्रेम ..आणि दुसरे तिला हवे असते ते मिळत नाही..ते सहवासाचे प्रेम..

कदाचित काहींना हे दोनही एकाच व्यक्तिकडून मिळतात..तर काही दुस-या प्रेमाला पारख्या होतात.बहुधा काळाच्या ओघात जे हवे असते..ते फारले लाभत नाही..पण जे लाभते तेच प्रमे समजून जपले जाते..आयुष्यभर टिकविले जाते...मात्र ज्यांना सहवासाचे प्रेम लाभते..त्यांना एकीकडे घराचा आधार असतो..तरीही मानसीक आणि बौध्दीक दृष्टीने त्या समाधानी नसतात...त्यांना हवे असते त्यांच्या पातळीवर राहून त्यांना समजून घेणारे... सहवासाची भुकेली स्त्री ते हे प्रेम आयुष्यात शोधत असते...जे ती कायमचे मनात साठवून ठेवते...त्याच्य़ाशी प्रतारणा करत नाही...
कारण ते तिचे अंतरीक भान असते....
subhash inamdar, pune
subhashinamdar@gmail.com
9552596276

No comments: