Friday, September 28, 2012

संपलेल्या गोष्टी       भिजून   जाव्या      
          रेतीवरल्या    जपलेल्या 
          जश्या  पाऊलखुणा   

निघून   जावे 
मेघ  तसेही 
चार थेंबा विना 
   
         दिवसही   यावा   
          निघून   जावा 
          उजेड  झाल्यविना 

संपून  जावा 
 प्रवास दीर्घ तो    
कुणा  सोबतीविना 
    
        कोरडे   वाह्वे  
         गाल आसवांचे 
           कुणी  पुसल्याविना  

संपून  जावी  
मैफील  जीवनाची  
 दाद  मिळाल्यावीना 

        पहाट   वाहवी 
        अंधार    संपुनी 

        सुंदर  स्वप्नावीना  


        -मैत्रेय 

  श्रीकांत  आफळे   
 shrikant maitreya shrikantmaitreya@gmail.com


No comments: