Wednesday, September 5, 2012

सुखासाठी सा-याकडे पाठ..


तसे माणसाचे आयुष्य दुःखाने भरलेले..
कळत-नकळत अनेक चिंतेने भरलेले..
वाटाही किती वाकड्या रेषांना विखुरलेल्या..


जबाबदारीने व्यापलेले..
काळजीने ग्रासलेले..

तरीही सारे बाजुला ठेऊन आनंदाने बहरलेले..
दुखाःची जाणीव होताना आनंद निसटलेला..
संसाराचे ओझे घेऊन फरफटत चाललेला..
आपल्याच नादात ठेचकळत चाललेला...


बिनदिक्कत तुडवित वाट..
सुखासाठी सा-याकडे पाठ..-सुभाष इनामदार,पुणे
subhashinamdar@gmail.com
9552596276

No comments: