Monday, July 23, 2012

आधाराचे प्रेम आणि सहवासाचे प्रेम..


विशेषतः स्त्रीच्या आयुष्यात प्रेमाची दोन प्रकारे विभागणी होत असावी...एक पतीकडून मिळालेले आधाराचे प्रेम ..आणि दुसरे तिला हवे असते ते मिळत नाही..ते सहवासाचे प्रेम..

कदाचित काहींना हे दोनही एकाच व्यक्तिकडून मिळतात..तर काही दुस-या प्रेमाला पारख्या होतात.बहुधा काळाच्या ओघात जे हवे असते..ते फारले लाभत नाही..पण जे लाभते तेच प्रमे समजून जपले जाते..आयुष्यभर टिकविले जाते...मात्र ज्यांना सहवासाचे प्रेम लाभते..त्यांना एकीकडे घराचा आधार असतो..तरीही मानसीक आणि बौध्दीक दृष्टीने त्या समाधानी नसतात...त्यांना हवे असते त्यांच्या पातळीवर राहून त्यांना समजून घेणारे... सहवासाची भुकेली स्त्री ते हे प्रेम आयुष्यात शोधत असते...जे ती कायमचे मनात साठवून ठेवते...त्याच्य़ाशी प्रतारणा करत नाही...
कारण ते तिचे अंतरीक भान असते....
subhash inamdar, pune
subhashinamdar@gmail.com
9552596276

जमेल तेवढे पाळा..


काळाचे बदल मान्य करुन स्विकारायला हवेच. पुरातन परंपरांना नाहक जतन करुन त्या अंधश्रध्देने पाळून त्यावर उगाचच धर्माचे भाकड कथानक ऐकवून समाजाला गुंतून ठेवणांचे दिवस गेलेत. आज काळ वेगळा आहे. सारे व्यवहार वेगळे झालेत. नाती, मैत्र, शेजारी, वाडे सारेच निसरडे झालेत. तुम्ही मान्य करा वा नका करू.. सारे जग कुणासाठी थांबत नाही..ते धावतेच आहे...बदलत्या परिस्थिशी सामना करायला घरातले प्रत्येक जण कमावते होण्याचा हट्ट् करतयं.. ती काळाची गरज आहे...
शेतात पिके घेणारे शेतकरी आता...तसे गावाकडचे राहिले नाहीत. शैताचा कस बदलला. रासायनिक शेतीचे प्रमाण वाढलय...
पटेल तेवढे करा..
आवश्यक तसे वागा..
जमेल तेवढे पाळा..
फक्त इतरांकडे पहा...subhash inamdar,pune
subhashinamdar@gmail.com
9552596276

Sunday, July 22, 2012

वाट पहाणारा..आणि वाट दाखविणाराही..आपली वाट शोधत कुणी आला तर त्याला आसरा द्यावा
जमल्यास थोडा संवादही करावा...
मात्र सल्ला देण्याच्या फंदात पडू नये...

जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कुणीतरी ऊभा असतो...वाट पहाणारा..आणि वाट दाखविणाराही..केवळ आपण त्याची मदत घ्यावी..पण स्वतःच स्वतःची वाट शोधावी तरच यश नक्की असते...इति- सुभाष इनामदार, पुणे

Subhash Inamdar, Pune
subhashinamdar@gmail.com
9552596276