Wednesday, March 20, 2013

झगडा..अर्थ कुठलाही घ्या झगडा मात्र रोज आहे
अगदी सकाळपासून रात्रीपर्य़त
घरापासून सुरु होतो
पुन्हा घरापाशीच थांबतो
दाराशी आलेली कुठलीही गोष्ट
विनासायास मिळत नाही
त्यासाठी प्रत्येकाला झगडा करावाच लागतो...

अगदी पाणी, दूध.. दाराशी असते पण ते तापवावे लागते
पाणी साठवावे लागते..काही बाटल्यात तर काही माठात..

कचेरीत जाताना रस्त्यावरच्या वाहनांशी हमरी तुमरी
वाहन लावताना थोडी झगडगीरी
फाईली संपविताना आधी कुठली यावर मनाचा झगडा
अधिका-याच्या शे-यावर नजर फिरवताना मनात होत असतो झगडा

दुस-याच्या डब्यात काय भाजी...ती आपल्याकडे का नाही
कालच्या शिळ्या पोळीवरुन झालेला झगडा आठवतो

सुटताना उद्याच्या भाजीचा झगडा
आणल्यावर हीच का आणली म्हणून झगडा...

मुलांना हेच पाहिजे..आई-वडीलांची निराळीच वळणे
प्रत्येकासाठी निराळे कारण...मनाचा त्यासाठीही झगडा

रात्री झोपताना उद्याची मस्त हवा..
ताजी बातमी कोणती.....
 


 
 
 
 
 
झगडलेल्या नशीबातून उद्याचा दिवस उजाडणार
सापडलेल्या उत्तरातून नेमकेपण शोधणाराही झगडाच
 
 
 


-सुभाष इनामदार,पुणे
subhashinamdar@gmail.com
9552596276

No comments: