Sunday, September 21, 2014

आनंदाच्या गावी


आनंदाच्या गावी जावे
आयुष्य सारे वेचून घ्यावे

कणा कणाने रिते व्हावे
देता येईल देत फिरावे

धन संचया न रमावे
मनात सा-या उतरून जावे

कधी कुणाला सल्ला द्यावा
पैशापेक्षा नाती जपावी

होता होईल हसत रहावे
चिंतन आपुले करीत जावे

संस्काराचे बीज पेरावे
धन शब्दातून मांडावे

रिक्त मनाने जनी असावे
चिंता सोडून मस्त जगावे

जगणे सारे मोती व्हावे
शुभ्र चांदण्यासम झिरपावे

तृप्त मनाने वास करावा
आनंदाचा ध्यास घ्यावा


-सुभाष इनामदार, पुणे
subhashinamdar@gmail.com
9552596276